Magneten-winkel

Magnetisme

Wat is magnetisme?

Een magneet is in staat om stukjes ijzer metaal en stukjes nikkel op te tillen met behulp van magnetisme. Een magneet is opgebouwd uit twee polen, deze twee polen kunnen we aanduiden met de noord- en zuidpool. IJzer- en staalmoleculen in een magneet zijn op te vatten als kleine magneetjes met elk een noord- en zuidpool. In een magneet zijn deze moleculaire magneetdeeltjes blijvend naar een kant gericht, hierdoor versterken alle magneetjes elkaar en hierdoor ontstaat het magnetische veld binnen een magneet.

 

Als dit niet het geval is, dan is dat stukje metaal niet magnetisch.

Magnetisme is de kracht die een magneet uitoefent op een ander stukje metaal of iets anders wat geleidend werkt als er een magneet in de buurt komt.

Magnetisme is ook een kracht die de aarde zelf bezit.

 

Het magnetische veld van een magneet bestaat uit krachtlijnen, deze lijnen kan men zien als men op een vel papier ijzervijlsel strooit en vervolgens de magneet onder het vel papier houdt.

De krachtlijnen lopen buiten de magneet om maar zijn zeker wel gepolariseerd.

Als men in deze krachtlijnen een kompasnaald of een magneetnaald plaatst dan zullen zij de richting aannemen die gelijk is aan de krachtlijn

Alle krachtlijnen lopen van nood naar Zuidpool van de magneet, behalve de krachtlijnen binnenin de magneet.

Deze krachtlijnen lopen net andersom.

 

De Kracht

Voor alle magneten geldt:10 Newton is ongeveer 1 kg. De maximale trekkracht wordt verkregen door de magneet rechtstandig van een gepolijste stalen plaat van ST37 met een dikte van 10 mm te trekken.